آخرین اخبار

حادم چیست ؟

راه های دریافت اپلیکیشن حادم

رونمایی از نرم افزار «حادم» در نمایشگاه کوی جهاد و مقاومت

رونمایی از نرم افزار «حادم» در نمایشگاه کوی جهاد و مقاومت توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

امکانات نرم افزار حادم از زبان سرهنگ کاظمی

امکانات نرم افزار حادم از زبان سرهنگ کاظمی